Fixes to make this work on not-data.gov.uk
author Alex Sadleir
()
committer Alex Sadleir
()
commit e56e17d15791ab06ab5fc62d10fedcf302cf1141
tree 76db70f7e8d0451e1263ad750f864d4f07678b1b
parent 27a437153e065b2a6cdb5a2373848d48196423c7
Fixes to make this work on not-data.gov.uk
ckanext/ga_report/command.py
ckanext/ga_report/download_analytics.py
ckanext/ga_report/ga_model.py
ckanext/ga_report/plugin.py
ckanext/ga_report/public/scripts/ckanext_ga_reports.js
ckanext/ga_report/templates/ga_report/publisher/index.html
ckanext/ga_report/templates/ga_report/publisher/read.html
ckanext/ga_report/templates/ga_report/site/index.html
ckanext/ga_report/templates/ga_report/site/layout.html [ new file with mode 0644 ]
ckanext/ga_report/templates/ga_report/site/layout_base.html [ new file with mode 0644 ]