netbeans metadata
author Maxious
()
committer Maxious
()
commit 3c7491be94ebb9e5c3de9b3c5b16e83b0b2cc663
tree 045696d9e4ef09bf6ea2a585a06744ca48df52b9
parent 7d16d6eb99e51155f343c815a9a052810ee04739
netbeans metadata
.gitignore [ new file with mode 0644 ]
nbproject/project.properties [ new file with mode 0644 ]
nbproject/project.xml [ new file with mode 0644 ]